.

ข่าวชมรมศิษย์เก่าภาคเคมี

อบรมมาตรฐานระบบจัดการ ISO

อบรมมาตรฐานระบบจัดการ ISO

อบรมมาตรฐานระบบจัดการ ISO ในวันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557 คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดอบรม ISO 90001  เพ...

ประมวลภาพโครงการคืนสู่เหย้า เห...

ประมวลภาพโครงการคืนสู่เหย้า เหล่ามดเคมี 2556

เนื่องด้วยโอกาสงานเกษียณอายุราชการ ผศ.ดร.ภัณฑิรา เกตุแก้ว ปี 2556  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์...

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWA...

รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าปี 2556 ระดับชาติ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านวิชาการ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ รางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง

นายขุนทอง คล้ายทอง ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี รุ่นที่ 26 ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ประจ าป...

Visitors Counter

296281
Today
35

Your IP: 54.162.163.181
Server Time: 2018-05-24 00:40:50

Map

Contacts

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 10140 
เบอร์โทรศัพท์:  02-470-8840,02-470-8843
เบอร์โทรสาร:   02-470-8843
Email:chmsci@kmutt.ac.th