ประวัติความเป็นมา ของชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมี

ประวัติความเป็นมา ของชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

ศิษย์เก่า ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ.กลุ่มหนึ่งประกอบด้วยศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 4 มีดำริจะจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมี เนื่องในโอกาสที่ภาควิชาเคมีเปิดทำการเรียนการสอนมาครบ 30 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ในการเป็นศูนย์รวมของนักศึกษาเก่าภาควิชาเคมี มจธ. เพื่อทำกิจกรรมร่วมกันและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง การดำเนินกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของภาควิชาในด้านต่างๆ เช่น ด้านการเรียนการสอน ด้านวิจัย ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาปัจจุบันที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมทั้งการส่งข่าวสารจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาภาควิชาเคมี

โดยได้มีการประชุมหารือในเบื้องต้นเกี่ยวกับการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ครั้งที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 ณ. ร้านอาหารสวนกุหลาบ ซ.ราชครู โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 9 คน เป็นศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 (2 คน) ศิษย์เก่ารุ่นที่4 (5 คน) และอาจารย์ภาควิชาเคมี (2 คน)

การประชุมครั้งที่ 2 เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2550 ณ. ร้านอาหารสวนกุหลาบ ซ.ราชครู มีผู้เข้าร่วมประชุม 15 คน เป็นตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 (2 คน) รุ่นที่ 4 (5 คน) รุ่นที่ 9 (1คน) รุ่นที่ 10 (1คน) รุ่นที่ 17 (1คน) รุ่นที่ 18 (1 คน) รุ่นที่ 19 (2 คน) รุ่นที่ 20 (1 คน) รุ่นที่ 21 (1 คน) โดยมีสาระสำคัญ ในการถึงวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรม และแผนดำเนินงานของชมรม รวมทั้งการส่งข่าวให้ศิษย์เก่าทราบถึงการก่อตั้งชมรม และมีการนัดประชุมใหญ่เพื่อก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2550 ณ ภาควิชาเคมี

การประชุมครั้งที่ 3 เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2550 ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. มีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 50 คน เป็นตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 (1 คน) รุ่นที่ 4 (3 คน) รุ่นที่ 9 (1 คน) รุ่นที่ 10 (3 คน) รุ่นที่ 17 (2 คน) รุ่นที่ 18 (3 คน) รุ่นที่ 19 (4 คน) รุ่นที่ 20 (2 คน) รุ่นที่ 23 (3 คน) รุ่นที่ 24 (3คน) รุ่นที่ 25 (4 คน) รุ่นที่ 26 (2คน) รุ่นที่ 27 (2คน) รุ่นที่ 28 (4 คน) รุ่นที่ 29 (1 คน) รุ่นที่ 30 (6 คน) เนื้อหาสาระสำคัญของการประชุมคือ การก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าภาควิชาเคมี การร่างข้อบังคับของชมรม การเลือกตั้งคณะกรรมการชั่วคราวของชมรม และการประชุมคณะกรรมการชั่วคราว เพื่อดำเนินงานและกิจกรรมของชมรม

Visitors Counter

296259
Today
13

Your IP: 54.162.163.181
Server Time: 2018-05-24 00:36:38

Map

Contacts

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 10140 
เบอร์โทรศัพท์:  02-470-8840,02-470-8843
เบอร์โทรสาร:   02-470-8843
Email:chmsci@kmutt.ac.th