คณะกรรมการบริหารชมรมศิษย์เก่า ภาควิชาเคมี

คณะกรรมการบริหาร (ชั่วคราว) ของชมรมศิษย์เก่า
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(เลือกตั้ง เมื่อวันเสาร์ที่ 28 เมษายน 2550 ในการประชุมก่อตั้งศิษย์เก่าภาควิชาเคมี ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์)

ลำดับ ชื่อ นามสกุล รุ่นที่
1 นายสมศักดิ์ วิริโยทัย เคมีรุ่น 1 1 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 น.ส. ธัญยรัตน์ วิทรายคำ เคมีรุ่น 4 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 นายธัชชัย จำลอง เคมีรุ่น 9 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 นายสิริชัย ศักดิ์พนิชดำรง เคมีรุ่น 10 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 นายนิธิพัฒน์ กมลจิตรประภา เคมีรุ่น 11 -----
6 นายสว่าง ประเสริฐเสรีสกุล เคมีรุ่น 17 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 นายชอบศักดิ์ ดาราเรือง เคมีรุ่น 18 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 นายรัฐเชษฐ์ ธีระธนาวัฒน์ เคมีรุ่น 19 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 นายเสถียร เสริมสิทธิสิน เคมีรุ่น 20 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
10 นายเชิดชัย ตั้งจิตสูง เคมีรุ่น 21 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 น.ส.วารี ตาทอง เคมีรุ่น 23 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 นายชาญวิทย์ พชระพงศ์กุล เคมีรุ่น 24 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 น.ส.สุนีย์ วงษ์จิตรพิมล เคมีรุ่น 25 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 นายศักดิ์สิทธิ์ จงเจริญ เคมีรุ่น 26 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
15 นายปัญญา วีระเชี่ยวชาญชัย เคมีรุ่น 27 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 นายปิยะสุต ใบสูงเนิน เคมีรุ่น 28 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
17 นายปัญญาวัฒน์ อำนวยชัยสิริ เคมีรุ่น 29 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 น.ส.ฌัฐกฤตา รัตนเพียร เคมีรุ่น 30 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Visitors Counter

296263
Today
17

Your IP: 54.162.163.181
Server Time: 2018-05-24 00:37:18

Map

Contacts

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร 10140 
เบอร์โทรศัพท์:  02-470-8840,02-470-8843
เบอร์โทรสาร:   02-470-8843
Email:chmsci@kmutt.ac.th