นักศึกษาได้อะไรจากโครงการ

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้อะไรจากโครงการ

1. สามารถเลือกเรียนรู้ และหาประสบการณ์ที่ได้จากการร่วมแก้โจทย์ของภาคอุตสาหกรรม

2. มีโอกาศสัมผัสกับอุปกรณ์สมัยใหม่ และบรรยากาศสภาพแวดล้อมการทำงานในสภาพจริง

3. ใช้ความรู้ ความสามารถ ศึกษา ค้นคว้าวิจัย สร้างผลงานและประสบการณ์ในลักษณะทำโปรเจค (PBL)

4. รับรู้แนวโน้มของอาชีพในอนาคตและมีโอกาศได้งานทันที


© 2017 Faculty of Science. All Rights Reserved.