ตรวจสอบการตอบรับ-ปฏิเสธจากสถานประกอบการ

61-02-28 บริษัท Salamander Jewelry Co.,Ltd (New Factory) ตอบรับ 2 คน

61-02-28 บริษัท Salamander Jewelry Co.,Ltd ตอบรับ 4 คน

61-02-28 บริษัท เอ เอ็ม พี เมทัลเวอคส์ (ประเทสไทย) จำกัด ตอบรับ 2 คน

61-02-26 บริษัท อีซั่น เพ้นท์ จำกัด มหาชน ตอบรับ 2 คน

61-02-21 บริษัท ยูแทคไทย จำกัด ตอบรับ 4 คน

61-02-20 SEC Consult (Thailand) Co.,Ltd ตอบรับ 1 คน

61-01-04 บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด ตอบรับ 3 คน

60-12-25 บริษัท อีซี่เพ้นท์ จำกัด ตอบรับ 2 คน แจ้งรายชื่อภายหลัง

60-12-21 ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง ตอบรับ 2 คน

- 60-12-07 ห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีฟิล์มบางเชิงแสง ตอบรับ 2 คน

- 60-11-20 สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ตอบรับ 2 คน

- 60-11-14 UTAC Thai Limited ตอบรับ 2 คน


© 2017 Faculty of Science. All Rights Reserved.