King Mongkut's University of Technology Thonburi (KMUTT)

1 | 2 | 3 | 4

Previous Next

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นความจำนงได้ ตั้งแต่วันนี้ถึง 15 ตุลาคม 2562 (ปิดรับสมัครเวลา 15.00 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
โทร. 02-470-9569

Previous Next

ขอเชิญบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 โดยมีกำหนดการดังนี้

16.00 - 18.00 น.
- พิธีแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ
- ถ่ายภาพร่วมกัน
ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

18.00 น. เป็นต้นไป
- ร่วมรับประทานอาหาร (โต๊ะจีน)
- ชมการแสดง
ณ ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์

** เชิญชวนทุกท่านแต่งกายในธีมย้อนยุค 70s **

Previous Next

งาน “คลินิคเทคโนโลยี” โดยทีมจากหน่วยงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (TTO) สำนักงานวิจัย นวัตกรรม และพันธมิตร และ Academic Contribution Office (ACO) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) มาไขปัญหาและแนะนำช่องทางทั้งภายในและภายนอก มจธ. ให้ท่านทราบ นอกจากนั้นท่านยังสามารถฝากความเชี่ยวชาญและผลงานของท่านไว้ เพื่อให้เราส่งผ่านข้อมูลของท่านสู่ผู้ประกอบการโดยตรง จึงขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14.00-16.30 น. ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online ได้ที่ https://forms.gle/Se5YvjXFeewcC68x5 ภายในวันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2562 จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาศาสตร์

Previous Next

วันศุกร์ที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น.-16.30 น. ขอเชิญนักเรียนระดับ ม.ปลาย มาสัมผัสบรรยากาศการเรียน พร้อมรับคำแนะนำเคล็ดลับการเข้าศึกษาต่อ ป.ตรี ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ฟรีตลอดงาน นักเรียนสนใจลงทะเบียนเข้างานตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 17 กันยายน 2562 สามารถดูรายละเอียดการรับสมัคร ได้ที่เว็บไซต์ http://admission.kmutt.ac.th/ และ https://nyx.kmutt.ac.th/tourkmutt/

!! สำหรับนักเรียน ม.6 สายวิทย์-คณิต ช่วงบ่ายในวันเดียวกันนี้ น้องๆ สามารถเตรียมหลักฐานผลการเรียนล่าสุดสำหรับเข้าร่วมกิจกรรมการสัมภาษณ์เพื่อประเมินศักยภาพในการเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อคณะวิทย์ มจธ

Previous Next

Science learning space สนับสนุนให้ทุกคนสุขภาพดี รักผักยิ่งขึ้นด้วยกิจกรรมทำน้ำสลัดของตัวเองที่ Science Learning Space - Exhibition zone A วันจันทร์ที่ 16 กันยายน เวลา 13.00-16.00 น.
รับจำนวน 20 คน ผู้ที่สนใจสามารถลงชื่อที่ bit.ly/2m0KEjr