กำหนดการพิจารณาผลสอบและตัดสินผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559

Monday, 03 October 2016 09:21

ประกาศ คณะวิทยาศาสตร์

เรื่อง กำหนดการพิจารณาผลสอบและตัดสินผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559


                   

ปฏิทินการศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภาคการศึกษาที่ 1/2559

ภาคการศึกษา                 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม - วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559

กำหนดวันสอบปลายภาค    วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน - วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2559

กำหนดวันส่งคะแนน         วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2559

กำหนดวันประกาศผลสอบ  วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559

กำหนดการคณะวิทยาศาสตร์

พิจารณาผลสอบ              วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น.

ตัดสินผลสอบ                 วันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 09.30 น.

สอบปกป้องวิทยานิพนธ์     ภายในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559 (วันสุดท้ายของภาคการศึกษา)

         


Read 502 times

User Login Form