ภาควิชาคณิตศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปริเวท วรรณโกวิท ได้รับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปีพุทธศักราช 2560 Best Practice awards 2017

Thursday, 20 October 2016 07:37

รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ...บนเส้นทางชีวิต
รางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปีพุทธศักราช 2560
BEST PRACTICE AWARDS 2017

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปริเวท วรรณโกวิท ที่ได้รับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปีพุทธศักราช 2560 BEST PRACTICE AWARDS 2017 สาขา การวิจัยและพัฒนา จากสำนักงานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมี ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี

 Pariwate


Read 430 times

User Login Form