ระบบยื่นความจำนงการทำวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท และปริญญาเอก)

ระบบยื่นความจำนงการทำวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยอิสระ

แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับปริญญาตรี

Gallery กิจกรรมทั้งหมด

เดือนพฤษภาคม 2561 

25 พ.ค. 61 นิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษาฯ ช่วงบ่าย

25 พ.ค. 61 นิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษาฯ

25 พ.ค. 61 เจรจาทำความร่วมมือกับ UCC

24 พ.ค. 61 โครงการวิทยาศาสตร์อาสา โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ  อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี

7 พ.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาฝึกงาน ในโครงการเรียนรู้ร่วม และภาคฤดูร้อน

7 พ.ค. 61 กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะวิทย์ฯ

4 พ.ค. 61 อ นุจริน จงรุจา รับรางวัลนักประดิษฐ์ที่ วช

3 พ.ค. 61 งาน AMM2018 ชุดที่5

3 พ.ค. 61 งานAMM2018 ชุดที่4

3 พ.ค. 61 งานAMM2018 ชุดที่3

3 พ.ค. 61 งาน AMM2018 ชุดที่2

3 พ.ค. 61 งาน AMM2018 ชุดที่1

เดือนเมษายน 2561 

30 เม.ย. 61 ภาพมุมกว้าง  พิธีลงนามพัฒนา software  กับบริษัท Air-4

30 เม.ย. 61 ผู้บริหาร Visit ภาควิชาฟิสิกส์

30 เม.ย. 61 อบรม  Excel

30 เม.ย. 61 การเขียนสังเคราะห์งาน

30 เม.ย. 61 ลงนามสัญญางานวิจัยพัฒนา software EDL กับ Air 4

30 เม.ย. 61 JCC รอบคัดเลือกทีมตัวแทนในการแข่งขัน JCC 2018 รอบชิงชนะเลิศ

24 เม.ย. 61 กตเวทิตา อ.ตวงรักษ์

3 เม.ย. 61 รดน้ำขอพรผู้อาวุโสคณะวิทย์ฯ

2 เม.ย. 61 The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 8 

2 เม.ย. 61 งาน Science Exhibition

2 เม.ย. 61 อบรม Excel

เดือนมีนาคม 2561 

29 มี.ค. 61 ประชุมนำเสนอความก้าวหน้า Grow Project ครั้งที่ 3

27 มี.ค. 61 Science Collquium ครั้งที่ 4  เสวนาเรื่อง หลุมดำ

27 มี.ค. 61 Show & Share

27 มี.ค. 61 เตรียมความพร้อมนักศึกษาเรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม

27 มี.ค. 61 The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 7

19 มี.ค. 61 JCC ครั้งที่ 6

19 มี.ค. 61 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์

14 มี.ค. 61 คณะศึกษาดูงาน จาก คณะศึกษาศาสตร์ มศว ดูงานประกันคุณภาพตามหลักเกณ์ EdPEx

6 มี.ค. 61 คณาจารย์จากห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ  กรมแพทย์ทหารเรือ ศึกษาดูงานภาควิชาจุลชีววิทยา

6 มี.ค. 61 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการและการรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนระหว่างคณะวิทยาศาสตร์ มจธ กับ  ANAND International College of Engineering, India

5 มี.ค. 61 อบรม GOFC-GOLD  Advance Training In Remote Sensing and Geospatial Technologies

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2561

28 ก.พ. 61 ประชุมนำเสนอความก้าวหน้า Grow Project ครั้งที่ 2

26 ก.พ. 61 โครงการอบรมการทำวิจัยในชั้นเรียน

26 ก.พ. 61 JCC ครั้งที่ 5

23-24 ก.พ. 61 นักศึกษาทุนเรียนดี ทัศนศึกษา ที่สถาบันแสงซิงคโครตรอนและชมหอดูดาว ที่ นครราชสีมา

22 ก.พ. 61 นักศึกษาและคณาจารย์จาก มหาวิทยาลัย นเรศวร เข้าเยี่ยมชมห้องปฎิบัติการตามภาควิชาเคมีและจุลชีววิทยา

21 ก.พ. 61 อบรม Kickoff Meeting Node of excellence of SEA

19 ก.พ. 61 Inter Talk ครั้งที่ 8

19 ก.พ. 61 โครงการเสวนา เรียนอย่างไรให้พ้นโปร

19 ก.พ. 61 JCC ครั้งที่ 4

12 ก.พ. 61 Science Colloquium ครั้งที่ 3 เสวนาเรื่อง CERN

12 ก.พ. 61 JCC ครั้งที่ 3

5 ก.พ. 61 การบรรยายพิเศษการเลื่อนระดับพนักงานสายวิชาการเน้นการวิจัยและการสอน

5 ก.พ. 61 JCC ครั้งที่ 2

2 ก.พ. 61 คณบดีพร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ที่ได้รับรางวัล ในงานวันนักประดิษฐ์ 2561

 

เดือนมกราคม 2561

29 ม.ค. 61 ตลาดนัด Show&Share เทคนิคการทำงาน

29 ม.ค. 61 โครงการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561

29 ม.ค. 61 โครงการ Open Learning 2

29 ม.ค. 61 อบรมจริยธรรมในการวิจัย ครั้งที่ 2

29 ม.ค. 61 JCC ครั้งที่ 1

29 ม.ค. 61 กิจกรรมย่อยปัจฉิมนิเทศ คณะวิทย์

26 ม.ค. 61 จุดประกายนวัตกรรมชุมชน

23 ม.ค. 61 โครงการออกแบบการทดลองและวิเคราะห์โดยโปรแกรมทางสถิติ

22 ม.ค. 61 แลกเปลี่ยนเรียนรู้สายวิชาการสอนและวัดประเมินผลการเรียนรู้อย่างไรให้สอดคล้องกับ CLO

22 ม.ค. 61 จริยธรรมในการทำวิจัย

22 ม.ค. 61 โครงการ Open Learning

19 ม.ค. 61 ค่าย I AM SCIENCE ครั้งที่ 3 ปี 2561

15 ม.ค. 61 อบรมระเบียบและแนวทางปฎิบัติในการทำงานวิจัย สำหรับนักศึกษา การทำงานในตู้ชีวนิรภัย

11 ม.ค. 61 ประชุมรายงานผลก้าวหน้า EdPEx Grow ครั้งที่ 1

8 ม.ค. 61 งานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

 

เดือนธันวาคม 2560

27 ธ.ค. 60 งานเชิดชูเกียรติ บุคลากร ประจำปี 2559-2560

20 ธ.ค. 60 กิจกรรม Hot Topic เรื่อง “ทวนสอบกันม๊ะ ทวนอย่างไรให้ถูก ให้เจ๋ง”

17 ธ.ค. 60 ผศ.ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น สออ.

14 ธ.ค. 60 อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงาน (Work Manual)

13 ธ.ค. 60 สื่อสารแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำสมรรถนะหลัก

7 ธ.ค. 60 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทำแผนกลยุทธ์และการบริหารงบประมาณ

7 ธ.ค. 60 พบพี่เลี้ยง โครงการ EdPex

 

เดือนพฤศจิกายน 2560

29 พ.ย. 60 ศึกษาดูงาน KM ที่มหาวิทยาลัยเกษตรกำแพงแสน

27 พ.ย. 60 สัมมนา Science Colloquium II : Freak-Out (standing)

26 พ.ย. 60 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ เข้ารับรางวัลมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.แถบ นีละนิธิ

24 พ.ย. 60 สัมมนาประจำปีสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 2561

23 พ.ย. 60 ICEM2017 ECO TOUR

20 พ.ย. 60  ICEM2017

16 พ.ย. 60  ทำความเข้าใจเรื่อง EdPex ให้กับบุคลากรสายสนับสนุน

15 พ.ย. 60 คณะวิทยาศาสตร์ ศึกษาดูงาน KM สรบ. มจธ.

13 พ.ย. 60  SCB ให้ความรู้ นศ ปี4 คณะวิทย์

10 พ.ย. 60 ต้อนรับ Mr. Jeff Howe and Mr.Bryar Read เจรจาเกี่ยวกับ Commercialisation of Science and Technology

6 พ.ย. 60 Tentative Visit Program form Industrial University of Ho Chi Minh City

3 พ.ย. 60 คณบดีพร้อมกับหัวหน้าศูนย์เครื่องมือวิทย์ฯ รับโล่ ISO ที่กรมวิทยาศาสตร์บริการ

6 พ.ย. 60 Research Talk from School of information science and technology and VISTEC ที่ห้อง Sci Connect

 

เดือนตุลาคม 2560

30 ต.ค. 60 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย Mulamarwan University เจรจาความร่วมมือกะบคณะวิทย์ ฯ

30 ต.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์ร่วมกับ EESH จัดโครงการ KMUTT Green Heart Road Show@ FSCI

24 ต.ค. 60 โรงเรียนกำเนิดวิทย์ หารือกับผอ.

19 ต.ค. 60 วางพานพุ่ม ในวัน พระบิดาแห่งเทคโนโลยี

18 ต.ค. 60 รับมอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICEM13 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

16 ต.ค. 60 สัมนา Gravitational wave ที่ห้อง Sci Connect

16 ต.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

11 ต.ค. 60 สัมมนาเพื่อพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์เชิงทฤษฎีและเชิงคำนวณ

2 ต.ค. 60 TQM ครั้งสุดท้าย ที่ห้อง SCL209

 

เดือนกันยายน 2560

27 ก.ย. 60 มุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณ 2560

25 ก.ย. 60 ชี้แจงเกณฑ์ประเมินเงินเดือน

19 ก.ย. 60 กลุ่ม Classic seminar ที่ LS ครั้งที่ 3

18 ก.ย. 60 Tour KMUTT 1-2560

14 ก.ย. 60 TQM ครั้งที่ 12

7 ก.ย. 60 TQM ครั้งที่ 11

6 ก.ย. 60 กลุ่ม Classic seminar ที่ LS ครั้งที่ 1

2 ก.ย. 60 TQM ครั้งที่ 10

 

เดือนสิงหาคม 2560

28 ส.ค. 60 งานเชิดชูเกียรติ มจธ. 2560

21 ส.ค. 60 ประชุมหลักสูตร

19 ส.ค. 60 อบรมระเบียบงานวิจัย Bio Safety

18 ส.ค. 60 พิธีบวงสรวงสมเด็จพระศรีอริยพ

17 ส.ค. 60 ใหว้ครูภาควิชาคณิตศาสตร์

16 ส.ค. 60 Safety Week 2017

4 ส.ค. 60 สัมนา จัดทำแผนกลยุทธ 2017-2020 ของภาควิชาคณิตศาสตร์

4 ส.ค. 60 Sci Forum ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมดุสิตธานี

3 ส.ค. 60 ปฐมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

2 ส.ค. 60 สัมนาผลการทำงาน ปี2557-2560 ของศูนย์ TaCs

1 ส.ค. 60 รับน้องระดับบัณฑิตศึกษา

 

เดือนกรกฎาคม 2560

27 ก.ค. 60 ปฐมนิเทศระดับบัณฑิตศึกษา

26 ก.ค. 60 โครงการสัมนาอาจารย์ที่ปรึกษา

24 ก.ค. 60 TQM ครั้งที่ 9

17 ก.ค. 60 TQM ครั้งที่ 8

7 ก.ค. 60 นักศึกษาพร้อมด้วยผุ้บริหารและบุคลากรร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดสาขลา จ. สมุทรปราการ

6 ก.ค. 60 KM Work Shop การวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนแบบมุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา

3 ก.ค. 60 KM การสอนห้องเรียนขนาดใหญ่

 

เดือนมิถุนายน 2560

30 มิ.ย. 60 ค่าย NANO CAMP ครั้งที่ 3

29 มิ.ย. 60 TQM ครั้งที่ 7

26 มิ.ย. 60 The 2nd KMUTT School onTheoretical Physic - Quantum Information and Quantum Computation

24 มิ.ย. 60 สัมนาคณะวิทยาศาสตร์

22 มิ.ย. 60 ภาพหมู่ ม.พะเยาว์ ศึกษาดูงาน Learning Space

22 มิ.ย. 60 KM คณะวิทยาศาสตร์ ม.พะเยาว์ศึกษาดูงานคณะฯ

22 มิ.ย. 60 KM การสอนแบบ Tutorial

19 มิ.ย. 60 TQM ครั้งที่่ 6

19 มิ.ย. 60 International Internship 2017

16 มิ.ย. 60 ประชุมสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 3

16 มิ.ย. 60 นศ คณะวิทยาศาสตร์ ชนะเลิศการประกวด JCC 2017

14 มิ.ย. 60 Show and Share

 6 มิ.ย. 60 ภาพหมู่ปัจฉิมนิเทศ นศ. ภาควิชาจุลชีววิทยา

 

เดือนพฤษภาคม 2560

31 พ.ค. 60 TQM ครั้งที่ 5

31 พ.ค. 60 นักเรียนโรงเรียนวัดทรงธรรมและโรงเรียนราชโอรส เข้าค่ายวิทยาศาตร์ ฟิสิกส์-คณิต

30 พ.ค. 60 ภาพรับรางวัล และภาพกลุ่ม ภาควิชา ในงานงานนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษา” ประจำปี 2560 ณ Science Learning Space

30 พ.ค. 60 งานนิทรรศการโครงงานวิจัยของนักศึกษา ประจำปี 2560 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ Science Learning Space

29 พ.ค. 60  Workshop  Science Communication ให้กับ นศ. ทุนเรียนดี คณะวิทย์

26 พ.ค. 60 Work Shop การประเมินผลสำเร็จ

25 พ.ค. 60 อบรม Microsoft Excel นักศึกษาฝึกงาน 2 เดือน

24 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศฝึกงาน + เรียนรู้ร่วมอุตสาหกรรม

24 พ.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์จัดบรรยายเรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท ครั้งที่ 2

22 พ.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์จัดบรรยาย เรื่อง จริยธรรมวิจัยในมนุษย์สำหรับนักศึกษา ป.ตรี และ ป.โท ครั้งที่ 1

18 พ.ค. 60 คณะวิทยาศาสตร์จัด Workshop

17 พ.ค. 60 Workshop on topic New Trends and Developments in Fixed Point Theory and Optimization R

17 พ.ค. 60 คณะศึกษาดูงาน จาก คณะวิทยาศาสตร์

8 พ.ค. 60 Workshop การเตรียมความพร้อมการเป็น

1 พ.ค. 60 อบรม Excel ครั้งที่ 2

 

เดือนเมษายน 2560

26 เม.ย. 60 สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ

25 เม.ย. 60 อบรม TQM ครั้งที่ 4

25 เม.ย. 60 งานประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับทีมตัวแทนนักศึกษาทั้งสองทีมเพื่อไปประกวดในงาน  JCC  ปี 2017

25 เม.ย. 60 นศ.โครงการเรียนรู้ร่วม อบรม Excel

5 เม.ย. 60 รดน้ำขอพรผู้อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์

3 เม.ย. 60 โครงการ JCC ครั้งที่ 8

 3 เม.ย. 60 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

 

เดือนมีนาคม 2560

31 มี.ค. 60 ภาพรับประกาศนียบัตร

30 มี.ค. 60 Group Photo ผู้เข้าอบรมและสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม รุ่นที่ 7

30 มี.ค. 60 เจรจาความร่วมมือเรื่องการเตรียมการจัดประชุมวิชาการ ICEM13

30 มี.ค. 60 การแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมควรดำรงหัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์

29 มี.ค. 60 หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์

27 มี.ค. 60 MOU ระหว่างคณะวิทยาศาสตร์กับ State University of Malang (UM)

27 มี.ค. 60 บรรยายให้ความรู้เรื่องจริยธรรม

27 มี.ค. 60 เตรียมความพร้อมนักศึกษาโครงการเรียนรู้ร่วมฯ

27 มี.ค. 60 อบรมและสอบใบอนุญาตประกอบวิชา

27 มี.ค. 60 JCC ครั้งที่ 7 หัวข้อ presentation skill

23 มี.ค. 60 Graduate Studies Fair ครั้งที่ 1

23 มี.ค. 60 ภาควิชาฟิสิกส์จัดบรรยายพิเศษ

22 มี.ค. 60 Graduate Studies Fair ครั้งที่ 1

21 มี.ค. 60 Graduate Studies Fair ครั้งที่ 1

20 มี.ค. 60 ปัจฉิมนิเทศน์

20 มี.ค. 60 JCC ครั้งที่ 6

14 มี.ค. 60 วิชาเคมี CHM 481 การออกแบบระบบบำบัดน้ำ

13 มี.ค. 60 JCC ครั้งที่ 5

12 มี.ค. 60 นศ คณะวิทยาศาสตร์ รับทุนการศึกษา

6 มี.ค. 60 สัมนาอาจารย์ที่ปรึกษา

6 มี.ค. 60 JCC ครั้งที่ 4

6 มี.ค. 60 TQM ครั้งที่ 3

6 มี.ค. 60  TQM  ครั้งที่ 3

3 มี.ค. 60 โครงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2560

27 ก.พ. 60 อบรม TQM ครั้งที่ 2 

23 ก.พ. 60 คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

20 ก.พ. 60 คณะวิทย์จัดอบรม TQM ให้กับบุคลากร

20 ก.พ. 60 อบรม JCC ครั้งที่ 2

15 ก.พ. 60 สกอ. สรุปผลการตรวจประเมิน EdPEx

14 ก.พ. 60 สกอ. ตรวจประเมิน EdPEx

14 ก.พ. 60 ภาควิชาฟิสิกส์จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน

10 ก.พ. 60 ภาควิชาฟิสิกส์

10 ก.พ. 60 ประชุมหารือการจัดการเรียนการสอน

6 ก.พ. 60 ศูนย์ Tact จัดบรรยาย Fix Point ที่ อาคาร

6 ก.พ. 60 อบรม JCC ครั้งที่ 2

4 ก.พ. 60 มหาวิทยาลัยเด็กครั้งที่ 5

2 ก.พ. 60 คณบดีแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เขมฤทัย

2 ก.พ. 60 คณบดีและผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ Visit ภาควิชาจุลชีววิทยา

 

เดือนมกราคม 2560

31 ม.ค. 60 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ Visit ภาควิชาเคมี

30 ม.ค. 60 พิธีปิดกีฬาคณะวิทยาศาสตร์

30 ม.ค. 60 JCC ครั้งที่ 1 ที่ห้อง Sci connect

26 ม.ค. 60 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

25 ม.ค. 60 คณบดีและทีมผู้บริหารคณะวิทย์

24 ม.ค. 60 พิธีพระราชทานเพลิงศพ ศ.อดิศักดิ์

23 ม.ค. 60 ประชุมนักศึกษา ปี 1และ 2 

20 ม.ค. 60 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์นำทีม VISIT ภาควิชาคณิตศาสตร์

19 ม.ค. 60 ประเมินศูนย์เครื่องมือวิทย์

16 ม.ค. 60 KMUTT TALK by Prof. Laurent Baulieu จากศูนย์ CERN และ UPMC

10 ม.ค. 60 ประชุมคณะกรรมการคณะวิทย์ฯ ปี 2560

9 ม.ค. 60 คณะผู้บริหารคณะวิทย์ ประชุม EdPex"

 

เดือนธันวาคม 2559

23 ธ.ค. 59 พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่

23 ธ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาเทคโนโลยี

21 ธ.ค. 59 เสวนา แนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัย ในประเทศสิงคโปร์

16 ธ.ค. 59 Roadshow ที่โรงเรียนอิสลามวิทยาลัย

15 ธ.ค. 59 ประชุมวิชาการ เรื่องนวัตกรรมเ

1 ธ.ค. 59 บำเพ็ญกุศล 

 

เดือนพฤศจิกายน 2559

28 พ.ย. 59 บันทึกรายการ Admission

28 พ.ย. 59 โครงการสัมนาการจัดการความรู้

23 พ.ย. 59 Roadshow โรงเรียนสตรีนนทบุรี

22 พ.ย. 59 ประชุมผู้บริหารและกรรมการคณะฯ

15 พ.ย. 59 หารือเรื่องงานวิจัยในคณะ

14 พ.ย. 59 ภาควิชาคณิตศาสตร์ร่วมกับ สวท.

11 พ.ย. 59 ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ บวงสรวง

10 พ.ย. 59 Dr. Olaf Knapp บรรยายพิเศษ

 

เดือนตุลาคม 2559

31 ต.ค. 59 กตเวทิตา แด่คณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์

28 ต.ค. 59 กองพิสูจน์หลักฐานรับมอบเครื่องมือ

27 ต.ค. 59 ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรรทำบำเพ็ญกุศลปัณรสมาวาร

26 ต.ค. 59 บรรยายผลงานทางวิชาการและข้อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

21 ต.ค. 59 สัมนาแผนดำเนินการศูนย์ TACT

19 ต.ค. 59 วางพานพุ่มวันบิดาแห่งเทคโนโลยี

18 ต.ค. 59 รางวัลนักประดิษฐ์ 2016

18 ต.ค. 59 วางพานพุ่มสักการะ

17 ต.ค. 59 Lunch Talk ''Entrepreneurial university and technology commercialization ecosystem in"

11 ต.ค. 59 ภาคคณิตศาสตร์ จัดบรรยาย

9 ต.ค. 59 สัมนาคณะฯ การพัฒนาบันฑิต

5 ต.ค. 59 ศูนย์ Tact จัดทำแผนดำเนินงานประจำ

3 ต.ค. 59 คณบดีร่วมลงนาม สันติภาพปลอดอาวุธนิวเคลียร์

 

เดือนกันยายน 2559

26 ก.ย. 59 การถอดบทเรียน Active Learning ที่ห้อง Sci Connect

21 ก.ย. 59 งานกตเวทิตาจิตผู้เกษียณอายุ คณะวิทย์ฯ

19 ก.ย. 59 EdPEx Incubator ที่ห้อง Sci Connect

16 ก.ย. 59 สัมนา Sci Forum ครั้งที่ 3

9 ก.ย. 59 สัมนาคณะวิทย์ พัฒนาคุณภาพบันฑิต

8 ก.ย. 59 คณะผู้บริหารคณะฯ visit ภาคฟิสิกส์

5 ก.ย. 59 อบรม End Note

5 ก.ย. 59 ปฐมนิเทศ นศ. ฝึกงาน

5 ก.ย. 59 ประชุมการเรียนรู้

3 ก.ย. 59 งาน 40 ปีภาควิชาเคมี

1 ก.ย. 59 Inter Talk#3

1 ก.ย. 59 คณะผู้บริหารคณะวิทย์ Visit ภาควิชา

 

เดือนสิงหาคม 2559

25 ส.ค. 59 งานเชิดชูเกียรติ บุคลากรที่ได้

25 ส.ค. 59 รศ.ดร.ภูมิ คำเอม รับรางวัล

23 ส.ค. 59 ผู้บริหาร Visit ภาควิชาเคมี

22 ส.ค. 59 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เยี่ยมชมคณะฯ

18 ส.ค. 59 คณบดีให้โอวาท นศ เดินทางไปต่างประเทศ

18 ส.ค. 59 บวงสรวงพระพรหมและวางพานพุ่ม 

11 ส.ค. 59 พิธีไหว้ครู

10 ส.ค. 59 พิธีปิด FSci International Internship Program Final Presentation

10 ส.ค. 59 Prof. Simon Clarke

8 ส.ค. 59 อบรม Big Data โดยโประแกรม R

4 ส.ค. 59 Prof. Dr. Kalyar Thwe จาก MU เยี่ยมชมคณะฯ

1 ส.ค. 59 พิธีลงนาม MOU ระหว่าง คณะวิทย์ มจธ.

1 ส.ค. 59 นศ. Internship ร่วมทำกิจกรรมฯ

1 ส.ค. 59 ปฐมนิเทศ นศ. สาขา nanotechnology ที่ห้อง LS

 

เดือนกรกฎาคม 2559

29 กค 59 เลือกตั้งคณบดี และรับฟังนโยบาย

28 กค 59 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์

27 ก.ค. 59 อาจารย์จาก Chia Nan University of Pharmacy and Science

22 ก.ค. 59 โครงการพัฒนาทักษะ Physic สัปยุทธ์

14 ก.ค. 59 ปฐมนิเทศบันฑิต ป โท และเอก ที่ SCI

12 ก.ค. 59 เปิดศูนย์ G Point Service ที่ Thaya Park

11 ก.ค. 59 นศ. Internship ฟัง Lecture จาก ผศ. ดร.ศุภลักษณ์

6 ก.ค. 59 นศ. Internship ร่วมทำกิจกรรมการทำข้าว

5 ก.ค. 59 Sci-Education Workshop by Prof. P John Williams

4 ก.ค. 59 Sci-Education Workshop by Prof. P John Williams

1 ก.ค. 59 บุคลากรคณะวิทย์ฯ ร่วมถวายเทียน

1 ก.ค. 59 Sci-Education Workshop by Prof. P John Williams

 

เดือนมิถุนายน 2559

30 มิ.ย. 59 ภาคคณิตศาสตร์จัดอบรม

29 มิ.ย. 59 Sci-Education Workshop by Prof. P John Williams

28 มิ.ย. 59 สัมนาภาควิชาเคมี

27 มิ.ย. 59 Sci-Education ห้อง Sci-Connect

25 มิ.ย. 59 สัมนาโครงการกิจกรรมนักศึกษา

24 มิ.ย. 59 สัมมนา nano camp ครั้งที่ 2

21 มิ.ย. 59 อบรมประกันคุณภาพ ที่ห้อง SC

19 มิ.ย. 59 อบรม ชินดัง ที่ห้อง SC

17 มิ.ย. 59 พิธีเปิดงาน internship 2016

15 มิ.ย. 59 สัมนาคณะฯ ครั้งที่ 2 ที่ ห้อง SC

10 มิ.ย. 59 ครูวิทย์อาสา อบรมนักเรียน

10 มิ.ย. 59 ศูนย์เครื่องมือจัดอบรม

8 มิ.ย. 59 สัมมนาการเรียนการสอน

7 มิ.ย. 59 Atom Game ที่ ม. มหิดล ศาลายา

3 มิ.ย. 59 อมรมโปรแกรม Any Logic ที่ห้อง Sci Connect

 

เดือนพฤษภาคม 2559

31 พ.ค. 59 นิทรรศการประกวดโครงงานวิจัย

30 พ.ค. 59 พิธีปิด Sci-Camp 14

27 พ.ค. 59 Sci-Camp ครั้งที่ 14

26 พ.ค. 59 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

25 พ.ค. 59 มรภ.สุราษฎร์ธานี ดูงานคณะวิทยาศาสตร์

23 พ.ค. 59 Post Test Excel

20 พ.ค. 59 พิธีปิด งาน Conference Fix Point & Optimization

18 พ.ค. 59 Conference Fix Point

14 พ.ค. 59 สัมนาคณะวิทย์ ที่โรงแรม A-One PATAYA

11 พ.ค. 59 Kick Off สัมนาคณะวิทย์

10 พ.ค. 59 Workshop การเตรียมความพร้อม

4 พ.ค. 59 นิทรรศการแสดงผลงาน นศ. science meets community

3 พ.ค. 59 ผู้บริหารแสดงความยินดีกับบุคลากร

2 พ.ค. 59 EdPex กลุ่มย่อย

 

เดือนเมษายน 2559

27 เม.ย. 59 ภาพบุคลากรที่ได้รับรางวัล

25 เม.ย. 59 Inter Talk 1-59

25 เม.ย. 59 นศ. โครงการเรียนรู้ร่วมอบรม Excel

22 เม.ย. 59 ประชุม EdPex

18 เม.ย. 59 นศ. โครงการเรียนรู้ร่วมอบรม Excel

8 เม.ย. 59 Inter Talk

5 เม.ย. 59 รดน้ำผู้อาวุโส คณะวิทย์

4 เม.ย. 59 นศ. โครงการเรียนรู้ร่วมอุตฯ Pre-test

4 เม.ย. 59 รดน้ำขอพรผู้อาวุโส มหาวิทยาลัย

1 เม.ย. 59 Will มอบรางวัล

1 เม.ย. 59 ม. แม่โจ้ เยี่ยมชม

 

เดือนมีนาคม 2559

28 มี.ค. 59 งาน Wil ที่ Learning Space

28 มี.ค. 59 สัมมนา อาจารย์ที่ปรึกษา

28 มี.ค. 59 เทคนิคการนำเสนอ

21 มี.ค. 59 คณบดีร่วมงาน Building Partnership

16 มี.ค. 59 ศ.ดร สักมน บรรยาย

10 มี.ค. 59 Dr. Koul บรรยาย

7 มี.ค. 59 Workshop การเขียนผลงานวิจัย

7 มี.ค. 59 อบรม ห้อง SC2109

2 มี.ค. 59 รับรางวัลการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ

 

เดือนกุมภาพันธ์ 2559

28 ก.พ. 59 Workshop การถอดบทเรียน

15 ก.พ. 59 วิพากย์โครงงานโรงเรียนจุฬาภรณ์

6 ก.พ. 59 ประชุมผู้ปกครอง

4 ก.พ. 59 Open House

4 ก.พ. 59 วันสถาปนามหาวิทยาลัย

2 ก.พ. 59 ศ.อดิศักดิ์ และ ดร.ชาญ รับรางวัลวันนักประดิษฐ์

 

เดือนมกราคม 2559

29 ม.ค. 59 Roadshow โรงเรียนบางประกอกวิทยาคม

22 ม.ค. 59 Prof. Cho Yeol Je จาก Korea บรรยาย

22 ม.ค. 59 บรรยายพิเศษที่ Sci Connect

19 ม.ค. 59 ที่ปรึกษาโครงการบ่มเพาะคุณภาพ

18 ม.ค. 59 อบรมการปฎิบัติตัวในการรับประทานอาหาร

14 ม.ค. 59 มหาลัยเด็กที่จุฬาลงกรณ์

11 ม.ค. 59 Prof. เข้าพบคณบดีและรองวิจัย

9 ม.ค. 59 ตัวแทนจาก สถาบันเพื่อเพิ่มผลผลิต

6 ม.ค. 59 Roadshow ที่โรงเรียนเตรียมอุดม

ระบบยื่นความจำนงการทำวิทยานิพนธ์ (ปริญญาโท และปริญญาเอก)

ระบบยื่นความจำนงการทำวิทยานิพนธ์ และงานวิจัยอิสระ

แบบฟอร์มสำหรับบัณฑิตศึกษา

แบบฟอร์มสำหรับปริญญาตรี

แบบฟอร์มของคณะ