ปฏิทินกิจกรรม

The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 8
Contact กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร 02-470-8811

หัวข้อ Presentation Skills (Visual Aids)

Location Science Connect