ปฏิทินกิจกรรม

The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 9
Contact กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร 02-470-8811

Presentation (The Qualifying Round)

Location Science Connect