ปฏิทินกิจกรรม

ปฐมนิเทศ นศ.เรียนรู้ร่วมฯ และนศ.ฝึกงาน 2 เดือน
Contact กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร 02-470-8811