ปฏิทินกิจกรรม

นิทรรศการ “งานวิจัยวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจได้ง่าย”
Location ลานชั้น 1 Science Learning Space