ปฏิทินกิจกรรม

โครงการกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 (ATOM GAMES)
Location ม.เชียงใหม่