ปฏิทินกิจกรรม

วันสุดท้ายของการยื่นความจำนงรักษาสภาพนักศึกษาที่ได้รับอนุมัติแล้วภาคการศึกษาที่ 1 (กรณีนักศึกษาขอลาพักการศึกษา)