คณะวิทยาศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับ นส. วราพร ทองคงอ่วม นักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ได้รับ รางวัลนำเสนอภาคบรรยายยอดเยี่ยม (Best Student Oral Presentation Award) จากผลงานเรื่อง "Optically Remote Noncontact Heart Rates Sensing Technique" จากงานประชุมวิชาการ Siam Physics Congress 2017 (SPC2017) จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2517 ที่โรงแรม Rayong Marriott Resort & Spa
 

ขอบคุณรูปจาก SPC2017