เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ดร.ปริเวท วรรณโกวิท ออกรายการข่าวเจาะย่อโลกช่อง Thai PBS ในหัวข้อ “สมาร์ท ฟาร์ม” เทคโนโลยีอัจฉริยะพลิกโฉมการเกษตรไทย