ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.ปริเวท วรรณโกวิท ที่ได้รับรางวัล "ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน" ประจำปีพุทธศักราช 2560 BEST PRACTICE AWARDS 2017 สาขา การวิจัยและพัฒนา จากสำนักงานมูลนิธิเพื่อสังคมไทย ณ หอประชุมกองทัพอากาศ (อาคารทองใหญ่) ในวันที่ 29 กันยายน 2560 โดยมี ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มอบช่อดอกไม้ร่วมแสดงความยินดี