เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ผศ.ดร.เขมฤทัย ถามะพัฒน์ ได้รับรางวัลผลงานการประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561จากสภาวิจัยแห่งชาติ ระดับดีมาก สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในผลงานเรื่อง “การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม : การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงอย่างรวดเร็วโดยใช้ผงเปลือกมังคุด” ในสาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ ในงาน "วันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2561 (Thailand Inventor’s Day 2018)” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 – 6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา “การเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมสำหรับงานพิสูจน์หลักฐานอาชญากรรม : การตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงอย่างรวดเร็วโดยใช้ผงเปลือกมังคุด” เป็นการนำเปลือกมังคุดซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิ้งจากภาคเกษตรกรรมหรืออุตสาหกรรม แปรรูปผลไม้มาประยุกต์ใช้ทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ โดยสามารถตรวจหา LFPs บนพื้นผิววัสดุทุกประเภท ทั้งวัสดุพื้นผิวเรียบและพื้นผิวขรุขระ ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที โดยไม่จำเป็นต้องใช้ร่วมกับวิธีการตรวจ LFPs ด้วยเทคนิคอื่นๆ เพื่อเพิ่มความคมชัดของรอยลายนิ้วมือที่ปรากฎ มีวิธีใช้งานที่ง่าย ต้นทุนต่ำ ไม่ใช้สารเคมีที่เป็นผลเสียต่อระบบทางเดินหายใจและสิ่งแวดล้อม ลดการใช้งบประมาณภาครัฐในการนำเข้าสารเคมีสำเร็จรูปจากต่างประเทศสำหรับตรวจหา LFPs ดังเช่นปัจจุบัน

 

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย