เมื่อวันที่ 13-15 เมษายน 2561 นางสาวพิจิตรา แซ่เล้า นักศึกษาระดับปริญญาโท และ ดร. นุจริน จงรุจา อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ อาจารย์ที่ปรึกษาได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการประกวดและจัดแสดงผลงานสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรม ในงาน The 8th International Engineering Invention and Innovation Exhibiion 2018 (i-ENVEX 2018) ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดยสามารถคว้าเหรียญทอง (Gold Award) ใน Category A:Agriculture & Environmental and Renewable Energy ภายใต้ชื่อผลงาน "Hybrid protease with high temperature resistant property from bacteria" จากผู้เข้าร่วมประกวดกว่า 400 ทีม ที่มาจาก 16 ประเทศ ซึ่งครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้องค์กรแล้วยังเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอีกด้วย

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย