กิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก ประเทศไทย ตอน สนุกกับกิจกรรมมหาวิทยาลัยเด็ก สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น จัดโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับ สวทช.และ เชฟรอนในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย สวทช.  โดยคณะวิทยาศาสตร์มีฐานกิจกรรมทั้งหมด 3 ฐาน ได้แก่ ฐานที่ 1 : Spaghetti Bridge ฐานที่ 2 : เพกทินในผลไม้แปลงกายเป็นเจลลี ฐานที่ 3 : ต้นไม้หลากสีด้วยโครมาโทกราฟ