เมื่อวันที่ 4-5 กันยายน 2561 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เข้าร่วมการแข่งขันเสริมสร้างทักษะความรู้ด้านอุตสาหกรรมเจาะลึกงานแสดงสินค้าและงานนิทรรศการ (Sprint MICE Camp #1) ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งได้มีการประกวดในหัวข้อ แนวคิด“การออกแบบ Exhibition” โดยทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ออกแบบในหัวข้อ “Long เครียด” เป็นรูปแบบนิทรรศการที่นำเสนอให้รู้จักกับความเครียดและวิธีการจัดการกับความเครียด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ออกแบบหัวในข้อ “1st International You tuber” เป็นรูปแบบนิทรรศการรวมรวบยูทูปเบอร์จากทั่วโลก เพื่อช่วยคนที่อยากเป็นยูทูบเบอร์ได้ประสบความสำเร็จ ซึ่งทั้ง 2 ทีมที่ได้รับรางวัลประกอบด้วย นักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และนักศึกษาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยการแข่งขันครั้งนี้ ถือเป็นการแข่งขันรูปแบบใหม่ที่ทะลายกำแพงคณะและสถาบัน เพราะแต่ละกลุ่มจะประกอบด้วยนักศึกษาจากต่างสถาบันและต่างคณะสาขาวิชามาร่วมกันคิดสร้างสรรค์ผลงานภายในระยะเวลา 2 วัน ซึ่งตัวแทนนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จำนวน 5 คนจะกระจายอยู่ทั้ง 5 กลุ่มการแข่งขัน

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย