วันที่ 26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 60 ที่ผ่านมานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมแข่งขันในงานกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 26 ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในด้านต่างๆระหว่างมหาวิทยาลัย เช่น ด้านกีฬา วิชาการ และสันทนาการ ซึ่งปัจจุบันมีสถาบัน/มหาวิทยาลัยสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันรวม 23 สถาบัน/มหาวิทยาลัยจากทั่วประเทศ โดยคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งเชียร์หลีดเดอร์ การประกวดกองเชียร์ เหรียญทองวิชาการวิชาชีววิทยา เหรียญเงินวิชาการวิชาคณิตศาสตร์ และเหรียญทองแดงวิชาการวิชาฟิสิกส์ กลับมาสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความตั้งใจและการหมั่นฝึกฝนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จนสามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

 

 

 
 
 

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย