วันอาทิตย์ที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 น. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาตให้ คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 50 คน ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ได้เชิญพวงมาลาไปถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและสดับปกรณ์ถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ