วันที่ 18 สิงหาคม 2560 เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียติพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย

ในช่วงเช้าโดยส่งผู้แทนคณะฯและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการพลังงาน ส่วนที่มหาวิทยาลัย ผู้บริหารพร้อมด้วยบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆในคณะฯร่วมพิธีบวงสรวงถวายสมเด็จพระศรีอริยพรหม พิธีสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้แทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ร่วมถวายบังคมและร้องเพลงประจำคณะวิทยาศาสตร์ ผู้แทนแต่ละหน่วยงานในคณะวิทยาศาสตร์วางพานพุ่มสักการะ

ส่วนในช่วงสายจัดให้มีการทำบุญคณะฯตามพิธีทางศาสนาอิสลาม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบิดาวิทยาศาสตร์ไทยและก่อให้เกิดความรักและสามัคคี เสริมสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานของบุคคลากรคณะวิทยาศาสตร์

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย