เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการนำเสนอโปสเตอร์ของนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาฝึกงาน จำนวน 27 ผลงาน ณ บริเวณ Science Learning Space โดยมีนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจเข้าชมการนำเสนอจำนวนมาก ทั้งนี้ในช่วงบ่ายได้ดำเนินกิจกรรมปิดโครงการ FSCI International Internship Program 2017 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 มิถุนายน ถึง 17สิงหาคม 2560 โดย ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษาต่างชาติที่เข้าร่วมฝึกงานในโครงการ และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาต่างชาติก่อนที่จะเดินทางกลับยังภูมิลำเนา

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย