เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการบรรยายพิเศษ “การพัฒนานิวเคลียร์เทคโนโลยี เชื่อมโยงจากวิจัยสู่ประเทศยุค THAILAND 4.0” ณ ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ นิศามณีพงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 80 คน ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัยและแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของประเทศไทย