เมื่อวันที่ 5-8 กันยายน 2560 ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมกีฬา PHYSICS CUP ครั้งที่ 13 ซึ่งเป็นการจัดแข่งขันฟุตซอลชายและแชร์บอลหญิง เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีเเละก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้องเเละศิษย์เก่าในภาควิชาฟิสิกส์ ซึ่งโครงการนี้เปรียบเสมือนกีฬาประเพณีประจำภาควิชาฟิสิกส์ โดยมีดร.วรวรงค์ รักเรืองเดชเป็นผู้กล่าวเปิดงาน ซึ่งครั้งนี้ทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งรายการฟุตซอลชายได้แก่ทีม “ยังไงจาร” รองชนะเลิศอันดับหนึ่งคือทีม “Attaphol Fc” และทีมที่ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ทีม
“ยังไงโยม” ซึ่งในรายการนี้มีการมอบรางวัลให้แก่นักกีฬาเป็นจำนวนเงิน 700 500 และ 300 บาท ตามลำดับ และในการแข่งขันแชร์บอลหญิงทีมชนะเลิศอันดับหนึ่งคือ ทีมของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้รับเงินรางวัล 200 บาท โดยมี ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ชัย เเนมจันทร์ ให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลทั้งหมด