เมื่อวันที่ 19 ต.ค.60 คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ได้จัดเสวนาในหัวข้อ "รวมพลคนวิทย์ หยุดวิกฤตข่าวลวง" ในงานประชุมวิชาการของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำปี 2560 โดยสภาคณบดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยมี ดร.วรวรงค์ รักเรืองเดช หัวหน้าโครงการสื่อสาระวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. เป็นวิทยากรในการเสวนา ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาเป็นประธานในการเปิดงาน และนายนิรันดร์ เยาวภาว์ บรรณาธิการเว็ปไซต์เมเนเจอร์ออนไลน์ ที่ปรึกษาและอดีตนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ นายพีรพล อนุตรโสตถิ์ ผู้ผลิตและพิธีกรรายการชัวร์ก่อนแชร์ สำนักข่าวไทย อสมท. ดร.เอกรัฐ ศรีสุข รองประธานสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนายภาคภูมิ เดชหัสดิน หรือหมอแล็ปแพนด้า มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในครั้งนี้

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย