เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 ตุลาคม 2560 งานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดการประชุมเพื่อหารือความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และมหาวิทยาลัยมูลาวามาน (Mulawarman University) ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม SCL209 คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล เป็นประธาน และคณะผู้บริหารคณะวิทย์ฯ เข้าร่วมหารือด้วย ในการประชุมได้เจรจาหารือเรื่องความเป็นไปได้ในการจัดทำโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ รวมไปถึงการจัดการเรียนรู้ร่วมในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนวัช พินิจศักดิ์กุล หัวหน้าภาควิชาเคมี ได้พาคณะผู้แทนจาก Mulawarman University เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาอีกด้วย

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย