กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาได้จัดกิจกรรมย่อยครั้งที่ 3 ภายใต้โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560 ที่ห้อง SCL 124 โดยทีมกสิกร บิซิเนส-เทคโนโลยี กรุ๊ป หรือ KBTG (Kasikorn Business-Technology Group) จัด roadshow 2018 มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงิน นำทีมโดยคุณชยานิษฐ์ ลีรัตนขจร HR Manager คุณวราภรณ์ กาบคำ Talent Acquisition และคุณณัฐพงศ์ เตชะวินิจอุดม Visionary Architect พร้อมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ทำงานกับ KBTG มาเล่าถึงชีวิตการทำงานพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่น้องๆ ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาออกไปทำงานโดยเน้นให้ทำงานที่ชอบเพราะจะทำให้ทำงานอย่างมีความสุขซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวน 157 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย