เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ นำโดย ผศ.ดร.ธีระเดชเจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ดร.วิบูลศักดิ์ วัฒายุ หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์ และคณาจารย์ของภาควิชาคณิตศาสตร์ ได้พานักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ประยุกต์ และสาขาสถิติ ชั้นปีที่ 3 และ 4 เข้าศึกษาสาขาดูงาน ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ ภายใต้โครงการ SCB Campus Relationship เพื่อสร้างความเข้าใจในธุรกิจและการทำงานในสถาบันการเงิน การเสริมความรู้ และประสบการณ์แก่นักศึกษาถึงวิทยาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมถึงแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษา โดยมีคุณเกียรติศักดิ์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการ Employee Engagement and Well Being ให้การต้อนรับ

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย