เมื่อวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 คณะกรรมการนักศึกษา ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการ “รู้จักงาน รู้จักตน” ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ดร.นครินทร์ พัฒนบุญมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและบริหารวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดงาน และมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร วัตถุประสงค์ของการจัดงานคร้งนี้เพ่อให้นักศึกษาภาควิชาคณิตศาสตร์ได้เลือกเส้นทางการศึกษาที่เหมาะสมกับความสามารถของตน โดยได้เชิญนักศึกษาเก่าของภาควิชามาให้ความรู้จากประสบการณ์ตรงของรุ่นพี่ที่ผ่านการทำงานจริง รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันให้เกิดความผูกพันธ์เป็นเครือข่ายของภาควิชา คณะ และมหาวิทยาลัยต่อไป

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย