เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 งานวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดแลกเปลี่ยนความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จากนักศึกษาคณะวิทย์จำนวน 14 คน ที่เคยได้รับทุนสนับสนุนไปร่วมกิจกรรมเชิงวิชาการในต่างประเทศระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา งาน Inter-Talk Show ครั้งที่ 8 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมจัดขึ้นที่ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาสนใจเข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 72 คน โดยกิจกรรมเป็นรูปแบบทอล์กโชว์ มีการแจกของรางวัลในการตั้งคำถามและตอบคำถามระหว่างพิธีกรและนักศึกษา อีกทั้งในงานได้มีการรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการศึกษาแลกเปลี่ยนในต่างประเทศ (Exchange Program) เช่น ประเทศเกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น และมาเลเซีย เป็นต้น พร้อมทั้งให้ข้อมูลทุนสนับสนุน Student Mobility 2018 และ FSci Outbound Program

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย