เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 คณะวิทยาศาสตร์นำนักศึกษาทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยพร้อมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ จำนวน 36 คน ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดนครราชสีมา ที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ และพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน ในการศึกษาดูงานครั้งนี้นักศึกษาได้รับความรู้ อาทิ การนำแสงซินโครตรอนมาใช้ในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ การสร้างงานวิจัยที่เกื้อกูลต่ออุตสาหกรรมเพื่อช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ความก้าวหน้าทางด้านดาราศาสตร์ และไม้กลายเป็นหินสิ่งมหัศจรรย์ของเมืองโคราช อายุกว่า 800,000 ปี ซึ่งการดูงานครั้งนี้นอกจากได้รับความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางวัฒนาธรรมของชาติอีกด้วย

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย