เมื่อวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษ โครงการ Science Colloquium IV: A brief history of Stephen Hawking โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.บุรินทร์ กำจัดภัย อาจารย์ประจำวิทยาลัยระดับรากฐาน มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้แปลหนังสือ “ประวัติย่อของตัวผม” ซึ่งเป็นอัตชีวประวัติของฮอร์คิง ดร.สุภัคชัย พงศ์เลิศสกุล ผู้ที่ทำวิจัยทางด้านหลุมดำ และ ดร. อภิสิทธิ์ อึ้งกิจจานุกิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านฟิสิกส์พลัังงานสูง ร่วมเป็นวิทยากรเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับชีวประวัติของสตีเฟน ฮอร์คิง ซึ่งถือเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่ามากที่สุดในวงการฟิสิกส์ เพราะเขาได้แสนอแนวคิดที่มีผลกระทบอย่างสูงหลายๆอย่าง เช่น แนวคิดของการกำเนิดของจักรวาลและแนวคิดเรื่องข้อมูลที่หายไปของหลุมดำ โดยมีนักศึกษาและบุคลากร อาจารย์ และนักเรียน โรงเรียนดรุณสิกขาลัย ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายครั้งนี้มีจำนวนรวมกว่า 40 คน ณ Science Learning space คณะวิทยาศาสตร์

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย