เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ห้อง SCL 216 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ผศ.ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์เป็นประธานเปิดโครงการและให้โอวาทแก่นักศึกษา ส่วนกิจกรรมในงานประกอบด้วย การเสวนาจากศิษย์เก่าเรื่อง "วิทยาศาสตร์บางมด สร้างคนและผลงาน" และการให้ความรู้เกี่ยวกับ “สัมภาษณ์อย่างไรให้ได้งาน”เช่น การเตรียมตัวก่อนสัมภาษณ์ การเขียนเรซูเม่ บุคลิกภาพที่เหมาะสมโดยฝ่ายบุคคลจากธนาคารไทยพาณิชย์ รวมทั้งยังมี Mini Job Fair ให้นักศึกษาที่สนใจสมัครงานอีกด้วย

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย