เนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดงานสืบสานอนุรักษ์ประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยมีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโสของคณะฯ พร้อมทั้งรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่มร่วมกัน ในวันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 13.30 – 15.30 น. ณ บริเวณลานชั้น 1 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยคณะฯ ได้รับเกียรติจากผู้อาวุโสระดับคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติอำนวยพร จำนวน 8 ท่าน และมีผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารระดับคณะฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการสืบสานอนุรักษ์ประเพณีไทย และดำรงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันดีงามของไทยในการแสดงความเคารพ และความกตัญญูกตเวทีแด่ผู้อาวุโส โดยมีอาจารย์อาวุโสได้ให้พรอันเป็นสิริมงคลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และการศึกษาแก่นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ ที่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย