เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมต่อเนื่อง The Comprehensive Course in Japanese Business Innovation Program ครั้งที่ 9 เพื่อหาทีมผู้แทนนักศึกษาสองทีม เข้าร่วมแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศกับทีมผู้แทนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 8 มิถุนายน 2561 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และทีมที่เข้ารอบคือ ทีม PK Innovation ชื่อผลงาน Binaural Beats Depression (BBD) และทีม TOT ชื่อผลงาน Ghost Earbage โดยคณะกรรมการคัดเลือกจากทั้งภายในคณะวิทยาศาสตร์และจากหอการค้าญี่ปุ่น ซึ่งทั้งสองทีมได้รับโล่รางวัลจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย