วันที่ 28 พ.ค. 61 – 2 มิถุนายน 61 ที่ผ่านมา นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ได้เข้าร่วมแข่งขันในงานมหกรรมกีฬาวิทยาศาสตร์สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 27 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีคณะวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศไทยเข้าร่วมงานสำหรับปีนี้คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ1 จากการแข่งขันวิชาการรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 ในการแข่งขันผู้นำเชียร์ และ อันดับที่ 3 ในการประกวดสแตนเชียร์ ซี่งในการแข่งขันวิชาการครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงค์ศักดิ์ ขุนแร่ และ รองศาสตราจารย์ ดร.เพลินพิศ บูชาธรรม ได้ร่วมเดินทางเป็นคณะอาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนและเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าแข่งขันด้านความรู้ทางวิชาการและทักษะการปฎิบัติการในการแข่งขันทีมวิชาการในครั้งนี้ ซึ่งในการแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นเป็นการสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะและมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างมาก แสดงให้เห็นถึงความสามัคคี ความตั้งใจและการหมั่นฝึกฝนของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มจธ. จนสามารถประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย