เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ฝ่ายงานวิเทศสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ จัดพิธีเปิดเพื่อต้อนรับนักศึกษาต่างชาติเข้าฝึกงานในโครงการ FSci International Internship Program 2018 ในภาคการศึกษาพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน -19 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณพื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space โดยมีนักศึกษาต่างชาติจากประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย พม่า เวียดนาม ญี่ปุ่น ไต้หวัน และประเทศอินเดีย จำนวน 20 คน เข้าร่วมงาน โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระเดช เจียรสุขสกุล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เสงี่ยมสุนทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสให้นักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติมีโอกาสเรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของคณะฯ กับมหาวิทยาลัยภาคีและสร้างบรรยากาศความเป็นสากลของคณะวิทยาศาสตร์ อีกด้วย

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย