เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ จัดบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เครียด เหงา เศร้า ซึม มาคุยกัน มารู้จักและรับมือโรคซึมเศร้ากันเถอะ” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วีร์ เมฆวิลัย นักจิตวิทยาชำนาญการ และอาจารย์ณิชาภา รัตนจันทร์ นักวิชาการสาธารณสุข จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข มาบรรยายและฝึกลงปฏิบัติ โดยให้ผู้ร่วมฟังบรรยายทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ฝึกการเป็นผู้ฟังที่ดีและการพูดเพื่อให้กำลังใจผู้อื่น โดยชี้ให้เห็นว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องใกล้ตัวและมีโอกาสขึ้นกับทุกคน นอกจากนี้ยังได้อธิบายสาเหตุการเกิดโรคซึมเศร้าด้วยแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ เช่น เกิดจากการที่สารเคมีในสมองไม่สมดุล เป็นต้น อธิบายความหมายของโรคซึมเศร้า สัญญาณการเกิดโรคซึมเศร้า แนวทางการดูแลและเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าที่อาจจะเกิดขึ้น การรับมือและรักษาโรคซึมเศร้าเบื้องต้น โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 33 คน

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย