พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Mini – Workshop :Terrarium สวนสวยในขวดแก้ว บริเวณ ชั้น 1 (Exhibition Zone A) ในวันที่ 3 กันยายน 2561 กิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานพร้อมทั้งสาระ ความรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ ที่สอดแทรกในกิจกรรม และยังได้ผลงาน Terrarium เป็นของที่ระลึกกลับไปด้วย งานนี้เปิดให้สิทธิ์ ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจองลงทะเบียนล่วงหน้าเพียง 30 ท่านแรกเท่านั้น กิจกรรมการส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ในรูปแบบ Mini workshop ที่ได้ลงมือทำส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และหาคำตอบได้จากผลลัพธ์จากการทดลอง บรรยากาศในกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นอีกครั้งในวันที่ 24 กันยายน 2560 โดยมีบุคลากร และนักศึกษาสนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเต็มจำนวน ฝากเชิญชวนติดตามกิจกรรมสนุกๆอย่างนี้ ผ่านช่องทาง Website และ Facebook Fan Page "Science Learning Space"