พื้นที่การเรียนรู้ Science Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Mini – Workshop : Terrarium สวนสวยในขวดแก้ว บริเวณ ชั้น 1 (Exhibition Zone A) วันที่ 24 กันยายน 2561 เป็นครั้งที่ 2 ต่อเนื่องมาจากวันที่ 3 กันยายน 2561 ที่ผ่านมาซึ่งจัดเป็นครั้งแรก กิจกรรมสอดแทรกด้วยสาระ ความรู้ เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์แบบง่ายๆ และยังได้ผลงาน Terrarium เป็นของที่ระลึกกลับไปด้วย งานนี้เปิดให้สิทธิ์ ทั้งนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยจองลงทะเบียนล่วงหน้าเพียง 30 ท่าน/รอบ กิจกรรมการส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้ในรูปแบบ Mini workshop ที่ได้ลงมือทำ ส่งผลให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ กระตุ้นให้เกิดกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์ และหาคำตอบได้จากผลลัพธ์จากการทดลอง บรรยากาศในกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน โดยกิจกรรมมีบุคลากร และนักศึกษา สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากเกินจำนวนจนต้องเปิดจำนวนรอบเพิ่มขึ้น ฝากเชิญชวนติดตามกิจกรรมสนุกๆอย่างนี้ ผ่านช่องทาง Website และ Facebook Fan Page "Science Learning Space"

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย