วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้แทนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี นำโดย ผศ.ดร.มยุรี หาญสุภานุสรณ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ร่วมในพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย ประจำปี 2561” ณ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมกันนี้มีหน่วยงานในกำกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมในพิธีวางพานพุ่มดังกล่าวด้วย โดยมี นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นประธานในพิธี
 
 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย