เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 พื้นที่การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ Science Learning Space ได้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “คุณรู้จัก Social Media ดีแล้วหรือยัง” ณ บริเวณ ชั้น 1 Exhibition A โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. พรรษา เอกพรประสิทธิ์ อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษามาบรรยายให้ความรู้ กับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้นจำนวน 55 คน ทั้งนี้จากกิจกรรมมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ Social Media ในชีวิตประจำวัน ให้ผู้เข้าร่วมตระหนักถึงข้อดีข้อเสียของการใช้ Social Mediaและสามารถใช้ Social Media ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม หลังจากบรรยายเสร็จก็มีกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ปั้นดินน้ำมันบ่งบอกภาพลักษณ์ “Social Mediaในความคิดของท่าน” โดยใช้ความคิดสร้างสรรค์จากผู้ที่มาเข้าร่วม

 

Download Who's News แบบ PDF ของมหาวิทยาลัย