คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ขอเชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมงาน FSci Alumni career day and networking 2019 ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ Science Learning Space ร่วมสมัครงานกับสถานประกอบการชั้นนำ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานกับรุ่นพี่

 

ปล.ร่วมกิจกรรมนี้ได้ชั่วโมงปัจฉิมด้วยนะ