สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครลูกจ้าง ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ โดยสามารถส่ง Resume แนบรูปถ่าย (มุมขวาบน) และ Transcript มาที่ e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 โดยระบุ “สมัครตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ 1 อัตรา ”

ทั้งนี้คณะวิทยาศาสตร์จะทำการนัดสัมภาษณ์ในภายหลัง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ คุณอารยา โทร.02-470-9569

คณะวิทยาศาสตร์ได้กำหนดจัดบรรยายพิเศษ Research in FUNSOM "โอกาส..ศึกษาเรียนต่อและทำวิจัยต่างประเทศฟรี!” วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. -16.30 น. ณ ห้อง Sci connect @ faculty of science ชั้น 1 อาคารศูนย์เครื่องมือเพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ มจธ. ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญทุกท่าน และนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการบรรยายครั้งนี้โดยสามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมงานได้ที่งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ โทร 8808 ภายในวัน 30 มกราคม 2561

ด้วยในวันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 14.30 น. ณ Learning Space คณะวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมดูแลโภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย (1 ปี สุขภาพดีมีรางวัล) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในโครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวิทยาการผู้มีความรู้ด้านโภชนาการและการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยมาให้คำแนะนำ ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับการตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ฟรี!! 
 
ทั้งนี้ ขอประชาสัมพันธ์บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ที่สนใจเข้าร่วมสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 26 มกราคม 2561 สมัครได้ตาม Link ต่อไปนี้    https://goo.gl/forms/qACoOrt57m8IVsxD2
รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อคุณจุฬาลักษณ์ ต้นปฐมกุล สำนักงานคณบดี โทร 9577

ในวันที่ 29 ม.ค.61 โครงการสุขภาพดีมีรางวัล สำหรับผู้ลงทะบียน 1-50 คนแรก จะได้รับของชำร่วยด้วย

 

 

 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมกับบริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) ต้องการนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการบูรณาการการเรียนรู้ร่วมกับการทำงาน เพื่อฝึกกระบวนการทำงานในบริษัท เบทาโกร จำกัด(มหาชน) จ.ลพบุรี ในช่วงปิดเทอม มีเบี้ยเลี้ยง ที่พัก รถรับ-ส่ง และได้รับประสบการณ์จากการทำงานจริง

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าฟังรายละเอียดโครงการ ในวันที่ 22 ม.ค. 2561
เวลา 15.00-16.00 น. ณ LEARNING SPACE ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

** รับเข้าฟังแค่40คนเท่านั้น!!!!

*ผู้ที่สนใจ กรอกรายละเอียดในลิงค์นี้
https://goo.gl/forms/W1elVOAGNkJ1du7F2

รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ งานบริการการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ โทร. 0-2470-8811

ด้วยคณะทำงานความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน คณะวิทยาศาสตร์ และคณะทำงานจัดการความรู้ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อเรื่อง “สอนและวัดประเมินผล การเรียนรู้อย่างไร? ให้สอดคล้องกับ CLO” ในวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง Sci-Connect คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยน การสอนและวัดประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับ CLO  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว (โดยเฉพาะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา และอาจารย์ใหม่ ใคร่ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเข้าร่วมด้วยค่ะ)  ทั้งนี้สามารถแจ้งรายชื่อเข้าร่วม ผ่านหนังสือเวียนภาควิชา หรืออีเมลล์กลับมาที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือโทรศัพท์ภายใน 8910  ภายในวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2561