สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) ร่วมกับ สมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน) ได้ที่ http://goo.gl/2rgTXV และติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ http://thailandpod.org หรือโทรศัพท์ 097-004-2991

 

วันที่ 2 เมษายน 2561 พบกับ Mini Job Fair คณะวิทยาศาสตร์ ได้ที่บริเวณ Science Learning Space Exhibition Zone B ชั้น 1 อาคารปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์

นศ. ที่ประสงค์จะสมัครงาน ให้นำ notebook มาด้วย

 

งานวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษา และบุคลากรเข้าร่วม Science Colloquium IV: A brief history of Stephen Hawking ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.-17.00 น. ณ ห้อง Science Learning space (Green Zone)

 

ด้วยคณะทำงานโครงการส่งเสริมสุขภาพของคณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ หัวข้อเรื่อง “โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดี ครั้งที่ 1” ในวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ บริเวณลานชั้น อาคารปฏิบัติการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เพื่อให้บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร์ได้รับความรู้ในเรื่องโภชนาการ โรคที่เกี่ยวข้องกับโภชนาการและโภชนาการเพื่อการบำบัดโรค เพื่อสุขภาพที่ดีของร่างกาย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดเข้าร่วมกิจกรรมในวันและเวลาดังกล่าว