ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีประสงค์เปิดรับสมัครบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงาน ตำแหน่งพนักงานสนับสนุนงานบริการ (พ) จำนวน 1 อัตรา เลขที่อัตรา 1693 สังกัดสำนักงานบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 รายละเอียดเพิ่มเติม