ตามที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับสมัครบุคลากรจ้างเหมา ตำแหน่ง ครูปฏิบัติการ 1 อัตรา ซึ่งมีผู้มาสมัครจำนวน 2 คน ทั้งนี้ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการสัมภาษณ์ไปเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 แล้วนั้นจึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์ คือ  นางสาวชนันธร  ธรรมนิยม ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 7 สิงหาคม 2560