ด้วยภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ดำเนินการจัดโครงการบรรยายพิเศษด้านเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับการพัฒนาประเทศ ในหัวข้อ " การพัฒนานิวเคลียร์เทคโนโลยี เชื่อมโยงจากวิจัยสู่ประเทศยุค THAILAND 4.0 " ในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 - 15.30 น. ห้อง Science Connect อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.พรเทพ นิศามณีพงศ์ ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ มาเป็นวิทยากร

จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทุกท่าน ลงทะเบียนร่วมฟังการบรรยาย ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 ที่ คุณ สุภาวดี ฦาชา เบอร์โทรศัพท์ภายใน 8876